Знанието за нервната система – ключ към емоционална регулация

Напоследък все повече се говори за връзката между психика и тяло – между онова, което преминава през нас като чувства, емоции и мисли, и физическите ни усещания и състояния. При по-задълбочено вникване обаче се оказва, че не става дума за връзка, тъй като такава е възможно да бъде търсена единствено между две отделни цялости с известни допирни точки, през които да бъде открита някаква причинно-следственост в техните процеси.

Когато става дума за психика и тяло, няма допирни точки, защото те са едно цяло, аспекти на една и съща сложна многопластова система. В организма ни не съществуват процеси, които да могат да бъдат обособени като само телесни или само психични – за тях можем да говорим единствено като допълващи се аспекти на всеки един от комплексните механизми в нас.

Именно поради тази причина в процеса на Естествената Психотерапия подхождаме холистично и работим както телесно, така и когнитивно. Търсим разрешаване както на състоянието, така и на вътрешните дефицити, които неизменно стоят зад него – като работата по двете не само се осъществява едновременно, а и взаимно се фасилитира, именно поради тяхната цялостност.
Разбирането за това единение между психика и тяло е фундаментално и е тясно свързано с разбирането за принципите, по които се оформят вътрешните и външните ни реакции, и нивата на организация на нервната ни система.

Съществуват различни научни теории, дефиниращи нервната система. Една от новите, набираща все повече популярност в последните 30-тина години, е Поливагалната теория, основаваща се на ролята на блуждаещия нерв за емоционалната ни регулация. Тя задава тристепенна организация на нервната ни система – едно ниво, което отговаря за усещанията ни за сигурност, осъзнатост, социално включване, любопитство, и други две нива, свързани с отговора ни при опасност и животозастрашаващи ситуации.

Повече за тези нива, техните практически изражения и възможните стратегии за адресирането им можеш да прочетеш тук в пълната статия.

Published by Beatrisa Avramova

Psychologist

%d bloggers like this: