Двама психолози под един покрив

Трудно ли се помага при разрешаване на конфликти във взаимоотношенията? Какво представлява семейната терапия по метода “Готман”? Могат ли познанието и опитът в психологията да помогнат в личните проблеми? На тези и други въпроси отговаряме с Даниел Троев в рубриката “Семейно радио” на програма Христо Ботев към БНР.


Конфликтите в партньорските взаимоотношения

Каква е ролята на конфликта в интимните взаимоотношения? Какви са различните стилове на привързаност и тяхното влиянието върху начина ни на общуване с партньора? Какви са конструктивните начини за общуване по време на конфликт?


Психичното здраве и добротата

17 февруари е определен като Ден на спонтанните актове на доброта. Каква е връзката между доброто и психичното здраве коментирам в рубриката “Нашият ден“ на програма Христо Ботев към БНР.

%d bloggers like this: