Психотерапия


Личността на терапевта

Добрият психотерапевт не е свръхчовек, който притежава всички изброени по-долу качества в завършена форма, а личност, която е направила съзнателния…

Can’t find what you’re looking for? Use the search form to search the site.

%d bloggers like this: