Мъдростта на тревожните разстройства

Тревожните разстройства са едни от най-честите причини за озоваване в кабинета на психолога и психотерапевта – паник атаки, генерализирана тревожност, социална тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство, различни фобии. Тези причини могат да бъдат осъзнати и заявени от клиента, но е възможно и да му се разкрият като такива едва в хода на терапията, а първоначалната заявка да бъдеContinue reading “Мъдростта на тревожните разстройства”

Капаните на позитивното мислене

Позитивните мисли и различните видове позитивни практики и утвърждения със сигурност могат да бъдат много полезни, тъй като съдържат силен заряд за промяна на нагласите ни и имат потенциала да повлияят върху начина, по който се чувстваме. За съжаление обаче, когато се говори за позитивно мислене, обикновено не се правят няколко изключително важни уточнения. АдресиранеContinue reading “Капаните на позитивното мислене”

Почивката – наука и изкуство

Колко огромна потребност имаме от нормализирането на нуждата от почивка. Онази почивка, която представялва излизане от рутината и влизане в уединение; която възобновява вътрешните ни ресурси, за да можем да продължим напред, и едновременно с това ни свързва с вътрешния ни център, за да има смисъл това продължаване. Натискането на спирачка обикновено се приема заContinue reading “Почивката – наука и изкуство”

Как да пуснем миналото?

Тази тема се оказва предизвикателство за немалко хора. В действителност пътят към откриването на отговора минава през няколко други важни въпроса, към които е нужно да подходим с дълбочина и искреност пред самите себе си. Въпросът “как” да пуснем миналото предполага, че вече сме разсъждавали по темата и дори сме опитвали по един или другContinue reading “Как да пуснем миналото?”

Ролята на неврозата

Неврозата е онова емоционално и/или телесно състояние, което обикновено е и причината да бъде потърсен психотерапевт – под формата на паник атаки, генерализирана тревожност, социална фобия и т.н. Обикновено клиентът възприема симптомите като враг, като заслужено или незаслужено наказание или дори изпитва вина от това, че ги има – вариациите са много, но в ЕстественатаContinue reading “Ролята на неврозата”

Характерът – слабост или суперсила

Всеки от нас знае, че притежава силни страни, и ако бъде изправен пред въпроса кои са те (и успее да преодолее евентуалното си неудобство от самоизтъкване и нескромност) – вероятно би могъл да посочи поне две-три. В същото време обаче повечето от нас изобщо няма да се затруднят да предоставят предълъг и подробен списък наContinue reading “Характерът – слабост или суперсила”