За мен


* Как се случват мислите, поведенията и емоциите ни?
* Защо понякога има разминаване и дори противоречие между тях?
* Можем ли да ги контролираме?
* Каква е връзката им с тялото?
* Как да имаме пълноценни взаимоотношения с другите?
* Какво е конфликтът? Да го избягваме ли?
* Защо осъзнаването често не е достатъчно за постигане на желаната промяна?
* Какво стои зад думите “смисъл”, “щастие”, “успех”…

Тези и много други търсения и намирания съм имала както в досега с най-различни външни източници, така и в собствения ми опит, саморефлексия, лична терапия.

Пътят на себепознание е предизвикателен, криволичещ и обикновено е трудно да навигираме в него съвсем сами. С времето открих в себе си потребност да вложа опита и знанията, които имам, в това да насочвам и съпътствам други в техния път. Така открих в психотерапията свое призвание и професия.


Вярвам, че разбирането на психиката, тялото и различните състояния, които ги афектират, е непълно и често невъзможно само на теория. Самата аз имам личен досег с генерализирана и социална тревожност, паник атаки, ОКР, силна психосоматика, и съм благодарна за безценните уроци, които са ми дали.

Всяко едно такова състояние е възможност да преоткрием и пренаредим себе си, ако вместо да го борим или потискаме се вслушаме в онова, което има да ни каже, ако се осмелим да се вгледаме в страховете си, които то осветява, и да се свържем с тях – с обич и разбиране, както бихме направили с добър приятел.

За да успеем в това, от ключово значение са способностите ни за себенаблюдение, качествена комуникация с мислите и емоциите (вътрешен диалог), както и връзка с нервната ни система и тялото като цяло – незаменими умения, на които за съжаление обикновено никой не ни учи, но които при желание никога не е късно да развием.

Истината е, че никой и нищо външно не може да ни даде усещането за удовлетворение и смисъл, докато не започнем да вървим по този път по разбиране и приемане на себе си в цялостразвиване на чувствителност към онзи вътрешен глас, който притежава всички нужни отговори, и даване на собственото позволение да живеем според него.


Образование и квалификации:

  • Специализант в школата по Естествена Психотерапия към БАЕП, 3-та година от 4-годишното обучение. БАЕП е организационен член на EUROTAS (Европейската Трансперсонална Асоциация), която е част от Европейската Федерация на Псхилогическите Асоциации (EFPA), както и член на ESH (Европейскo Общeство по Хипноза)
  • Специализант по терапия за двойки към Института Готман.
  • Последна година в бакалавърска програма „Психология“ на Нов Български университет
  • Участие в национална конференция по психотерапия „Работа с липсващото“, организирана от Българска Асоциация по Психотерапия – февруари 2020
  • Участие в „Дни на психологичната помощ в болнична среда“, организарани от Българско научно дружество по военна медицина – март 2019
  • Участие в Годишна конференция на департамент Когнитивна наука и психология“ и Зимна школа по когнитивна наука, организирани от Нов Български Университет – февруари 2019

%d bloggers like this: